วิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

1. ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ของคุณ

2. ไปที่ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ของคุณ

3. เปิด ป้องกันทวีตของคุณ
ในส่วน ป้องกันทวีตของคุณ เป็นการแสดงทวีตให้ผู้ติดตามคุณเห็นเท่านั้น คุณจะต้องอนุญาติผู้ติดตามใหม่

วิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทวิตเตอร์

เปลี่ยนกลับมาเป็นสาธารณะ

1. ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ของคุณ

2. ไปที่ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ของคุณ

3. ปิด ป้องกันทวีตของคุณ

วิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทวิตเตอร์