เกี่ยวกับ ทวิตเตอร์

Twitter-bird-white-blue

    ทวิตเตอร์ก่อตั้งโดยบริษัท Obvious Corp เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

    ทวิตเตอร์ เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก เป็นเว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ด้วยข้อความสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร และข้อความที่สื่อสารกันมีศัพท์เรียกว่า Tweets ซึ่งเปรียบเสมือนเสียงนกร้อง ข้อความที่อัพเดทหรือทวีตเข้าไปยังทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนหน้าเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้น และผู้ใช้คนอื่นๆก็สามารถเลือกรับข้อความเหล่านี้ได้โดยการติดตามพวกเขา