เกี่ยวกับ ทวิตเตอร์

Twitter-bird-white-blue

    ทวิตเตอร์ก่อตั้งโดยบริษัท Obvious Corp เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

    ทวิตเตอร์ เป็นเว็บไซต์ที่ผู้คนใช้สื่อสารกันได้ด้วยข้อความสั้นๆ โดยที่ทวิตเตอร์กำหนดให้ทวีตด้วยความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร ทวิตมาจาก Tweets ที่เหมือนเสียงนกร้อง ข้อความที่ทวีตเข้าไปทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนหน้าไทม์ไลน์ของผู้ใช้ ส่วนผู้ใช้คนอื่น ๆ ก็สามารถเลือกรับข่าวสารได้โดยการติดตาม